RSS-flöde Bloggkategori: Svenska/svenska som andraspråk

ASL-inspirationscafé F-klass Kulladalsskolan

Temabloggen Att skriva sig till läsning

I Kulladalsskolans förskoleklasser är språkutveckling och ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) en del av temat – och temat är en del av ASL och språkutveckling. Under ett inspirationscafé berättade Carina Ljunggren, Åsa Olsson och Jeanette Nilsson på Kulladalsskolan hur det går till när deras elever i förskoleklass får skriva sig till läsning på dator. Tematiskt … Läs mer

Historier från Möllevången

Temabloggen Det snackas om...

Just nu arbetar pedagoger från Kultur för barn och unga, Kulturförvaltningen i samarbete med lärare och elever i årskurs fem, Möllevångsskolan och Malmö stadsarkivs pedagoger med att levandegöra historier från Möllevången. Historierna fån Möllevången kommer från stadsarkivets gedigna material, som bland annat innefattar Strejken på fabriken, Stroppstölden på Möllevångstorget, Kärlek i Folkets Park och inte … Läs mer

Veckans högläsningstips

Temabloggen Skolbibliotek Malmö

Högläsning handlar om att förmedla en berättelse. Hur du som läsare gör det kan ha stor betydelse. Du har möjlighet att påverka de som lyssnar. Genom valet av text, genom ditt sätt att läsa. Kanske kan du också väcka lusten hos ett barn att vilja läsa själv. Veckans tips är en spännande bok som sätter … Läs mer

Läsning är viktigt för liten som stor…

Temabloggen Språkutveckling

Ulf Malmqvist, processtödjare i förskolan föreläste på Språkdagen förra veckan med ett klart budskap. Läs, läs och läs igen för eleverna på förskolan så att de är rustade för en vidare läsupplevelse i skolan. Barnboken i förskolan är titeln på hans föresläsning. Salen är naturligt full av förskollärare och så är det jag. Jag som … Läs mer

Sjöjungfru rör sig mot djupt hav

Temabloggen Konst i naturen

  Att gå och att undkomma livet skapar villervalla likt en flod. Sjöjungfru rör sig mot djupt hav. Det verkar tillgivenhet – hängivenhet till vatten*     Till sista träffen på söndag den 11 maj kommer en barnfamilj och flera vuxna. Det är betydligt varmare än förra gången och det är många andra besökare på … Läs mer

Språkdagen – Spännande dag med språket i fokus

Temabloggen Språkutveckling

Engagemang, inspiration och framsteg. Årets språkdag som arrangerades av Pedagogisk Inspiration Malmö lockade många pedagoger som ville utvecklas i sin yrkesroll med fokus på språket. – Jag hoppas många som är här i dag får modet att våga prova nya saker på sin egen skola, säger Linda Asplund, språkutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö och en av … Läs mer

Att Skriva sig till Läsning – men sen då?

Temabloggen Att skriva sig till läsning

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem … Läs mer

Europeiska dyslexiveckan

Europeiska dyslexiveckan Första veckan i oktober är det alltid dyslexivecka, med en rad olika arrangemang på bibliotek, skolor och t.om. köpcentra. Läs mer här. Olle Strömbeck, IKT-pedagog Burlövs kommun, föreläste om teknik i klassrummet. Vad som händer och hur ramarna förändras och anpassas när elever får tillgång till digital teknik.   Olle är motståndare till tips … Läs mer

Sagostigen

Temabloggen Utomhuspedagogik

”Finns här någon som känner till trollet Flisa?” 30 små händer åker upp samtidigt och det hörs ett unisont  ”Jaaaa”. Det är en solig septembermorgon i Torup och Naturbussen har just lämnat av två femårsgrupper från en förskola i Malmö. Själv jobbar jag på Malmö Naturskola och skall vara deras guide på Sagostigen. Alla barnen … Läs mer

Hej

Temabloggen Flera språk i förskolan

Hej Hur kan jag utveckla/stödja flerspråkiga barns språk om jag inte talar språket? Det är en vanlig fråga som jag får i uppdraget som processtödjare i modersmål. Mitt uppdrag är att sprida idéer om hur vi kan klara det! Till min hjälp hoppas jag att flera skriver inlägg och kommentarer och ger mig tips om … Läs mer