RSS-flöde Bloggkategori: Skolbibliotek

Skolbibliotek i fokus: Augustenborgsskolan

Temabloggen Skolbibliotek Malmö

På Augustenborgsskolan möts vi av Piroska Bakran som arbetar heltid som skolbibliotekarie/mediepedagog. Piroska är ett lysande exempel på att det är just bemanningen och kompetensen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs. Utan hennes gedigna kompetenser och brinnande engagemang, så vore biblioteket bara ett dött bokrum. Och böcker och andra medier bidrar inte per definition … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag. ATT HA HAFT ER HAR FÅTT MIG ATT TÄNKA … Läs mer

Ständigt denna återlämning

Temabloggen Skolbibliotek Malmö

Tiden flyger iväg och sommaren kommer närmare, ett litet steg i taget. Skolavslutningen närmar sig obevekligt och alla pendlar mellan olika stadier av stress, både personal och elever. Så mycket som skall hinnas, fixas, planeras och genomföras innan ledigheten hägrar! För oss i biblioteket är det viktigaste givetvis att få igen böckerna innan eleverna försvinner … Läs mer

Malmös rektorer – ta ert ansvar!

Temabloggen Skolbibliotek Malmö

Skollagen anger att eleven ”ska ha tillgång till bibliotek oavsett skolform” – men saknar definition av vilka resurser som krävs för att man ska kunna tala om ett adekvat skolbibliotek. Skollagen tar heller inte upp frågan om bemanning och kompetens. Det är dock bemanningen och kompetensen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs. Om jag … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag.   JAG HAR LÄRT MIG ATT INTE DÖMA ANDRA … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag.   JAG HAR LÄRT MIG ATT VARA MIG SJÄLV … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag. INTE DÖMA ANDRA NEGATIVT/RESPEKT

Miljoner till Malmös elever

Temabloggen Skapande skola

Skapande skola har funnits sedan 2008 och efter de första trevande åren så har Malmös skolor beviljats större och större bidrag år för år. Årets ansökan som gjorts centralt inom den nya grundskoleförvaltningen har resulterat i att Kulturrådet beviljar stöd med 4 125 000 kronor för kultur till Malmös grundskoleelever! Grattis alla lärare och elever! … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag.   BRA ÖVNINGAR ATT BEMÖTA ALLA LIKA ÄR VIKTIGT… … Läs mer

Så säger Dammfriskolans årskurs 9:a om projektet

Temabloggen Jag är ju bara människa: om identitet

2 april knöt vi ihop säcken på Dammfriskolan. Jag, Gustavo Nazar och Maria Lindroth fick träffa eleverna en sista gång. De fick sin bok och de förmedlade vad som har betytt något för dem i projektet Under ca 20 dagar publicerar vi elevernas ord, med start idag. VARA NÖJD MED SIG SJÄLV STÖTTA VARANDRA PÅ BÄSTA … Läs mer