RSS-flöde Temabloggen Skolbibliotek Malmö

Sista handledningen i Projektarbete?

I år är det sista gången gymnasieeleverna går kursen Projektarbete. I nya Gy11 har det ersatts av ett Gymnasiearbete som nästa års treor sätter igång med. Bibliotekarier är med i processen.

Kursen Projektarbete infördes i gymnasieskolan år 2000 för alla gymnasieelever i åk 3. Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet innebär alltså att eleven ska lära sig att formulera och avgränsa ett problem, göra en plan för genomförande av arbetet och kunna göra en kritisk utvärdering av det egna arbetet, och att eleverna ska träna på att samarbeta i projektform. I projektarbetet är också arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten.

Upplägget kring kursen har säkert varierat mycket på olika skolor, men för många av oss bibliotekarier har den naturligt lett till samarbete med handledare och pedagoger inte minst i planeringen av arbetet och med elevernas informationssökning och källkritik av sitt material.

Så har det också varit på Pauli gymnasium. Eleverna använder sig i stor utsträckning av biblioteket till sina projektarbeten. Bibliotekarierna är också med i planeringen kring upplägget av kursen.

Vi har på Pauli gymnasiums mediatek haft intensiva tider med treornas projektarbeten i höst. Vårt arbete i biblioteket startar med att planera besök på Malmö högskola dit alla  elever i åk 3 går tillsammans med sina handledare och bibliotekarie.

Foto: Orkanen_dag av mattemagnus cc BY-SA

Målet med detta besök är bl a att:

  • Minska avståndet mellan gymnasiet och högskolan.
  • Avdramatisera vad det innebär att studera vid högskolan.
  • Öka elevernas informationskompetens och det vetenskapliga tänkandet.

Det blir också en liten kick för eleverna att sätta igång med sitt projektarbete. Eleverna är ofta imponerade över högskolebibliotekets trevliga miljö och alla dess möjligheter högskolans bibliotekarier berättar om och många elever har uttalat att de gärna vill gå dit igen och kan absolut tänka sig att plugga vidare på högskolan.

Bara det ger stort värde av besöket!

Handledning av bibliotekarier

Efter besöket på högskolan uppmanas alla grupper att boka tid för handledning av bibliotekarie i informationssökning. Detta moment är obligatoriskt för alla projektgrupper. Att det är obligatoriskt är viktigt för att visa på betydelsen av handledningen och verkligen få eleverna att ta informationssökning och källkritik på allvar.

Smartboard

I början av höstterminen införskaffade vi på Paulis Mediatek en smartboard efter inspiration från årets skolbibliotek Nacka gymnasium.  Den använder vi flitigt vid handledning i Projektarbete.

Istället för att sitta hopkurade kring lilla bärbara datorn kan alla i gruppen tydligt se de sökvägar och sidor vi vill visa dem. Vi kan skriva och spara och sedan skicka eller dela med elevgruppen. Suveränt! 

En del elever kan vara tveksamma till handledningen. Vi får höra argument som:

”Jag ska göra ett praktiskt arbete, vad kan ni hjälp mig med?”, eller det vanliga att ”jag har redan hittat det jag behöver på Internet”.

De lyssnar lite håglöst, misstänksamt och avvaktande på oss men allt som samtalet fortgår blir ofta eleverna alltmer intresserade och villiga att diskutera sina arbeten. Vi pratar ofta om gruppernas syfte och frågeställningar, diskuterar fram och tillbaka innan vi sätter igång med informationssökningen. Då blir det diskussioner kring olika källor och källkritik och vetenskapliga texter, populärvetenskapliga artiklar och annat intressant. Vi visar också hur en vetenskaplig uppsats bör se ut och diskuterar hur de själva kan lägga upp sin uppsats. Ofta går gruppen nöjd härifrån och vi tycker det är väldigt kul och stimulerande. Vi upplever också att eleverna uppskattar att träffa oss och är väldigt tacksamma och ibland även överraskade till den handledning de får av oss.  Det är viktigt att eleverna får kommunicera och diskutera sina tankar kring arbetet och att vi precis som deras pedagoghandledare motiverar, uppmuntrar och väcker nyfikenhet och lust till deras arbete.

Än så länge har vi genomfört ca 50 handledningar, varje handledning tar ca 40 min och en hel del förberedelsetid. Men väl använd tid, tycker vi.

Gymnasiearbetet

Nu är det alltså snart slut och kanske har jag gjort min sista handledning i projektarbete. Nästa läsår är det dags för nya gymnasiearbetet och planeringen är i full gång.

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier. Det ska enligt skolverket:

”utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning       samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.”

Det skiljer sig från Projektarbetet på så sätt att det mycket tydligare pekar på att det handlar om vetenskaplig metod, kvalificerade källor, källkritik och analys, dessutom ingår för de flesta program även opposition och abstract på engelska.

Källkritik och källhantering ingår som självklara delar i många ämnen i gymnasiearbetet. I arbetet med källor ingår till exempel att diskutera metoder för urval av källor, hur citat och referat kan användas och vikten av att göra tydligt vad som är egna tankegångar och andras.

Nedanstående är några exempel på en del av de punkter som skolverket  menar kan användas för bedömning om eleven är förberedd för högskolestudier och där jag tydligt kan se att vi bibliotekarier kan vara ett stöd med vår expertkunskap inom informationshantering och källkritik. Punkterna är från samhällsvetenskapsprogrammet.

• kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

• färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag.

• förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor.

• förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats.

För att eleverna ska uppnå dessa färdigheter och kunskaper ser jag det som nödvändigt att vi som bibliotekarier är med i planeringen för hur gymnasiearbetet ska genomföras.

På Pauli gymnasium har arbetet och planerna för att uppnå en progression från årskurs ett till tre pågått ett tag. Det finns mycket kvar att planera inför starten av gymnasiearbetet. Vi har kommit olika långt på olika program och det ska bli spännande när de första treorna ska sätta igång. I någon form kommer vi att fortsätta med våra handledningar i informationssökning och att fortsätta diskutera metod, källor, källkritik och vetenskaplighet med eleverna.

Ser fram emot det!

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>